Het Goede Doel

De Rotary Santarun wordt georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Manteling Walcheren. Manteling Walcheren biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of beperking, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden.